Projekt OmegaT a Vy

OmegaT není pouze nějaký produkt, je to zajímavý projekt, a vy můžete být jeho součástí.

OmegaT je svobodný software. To znamená, že uživatelé jako Vy ho mohou svobodně stahovat a používat se zcela minimálními omezeními. Můžete jej též svobodně kopírovat a poskytovat dalším uživatelům.

OmegaT je tzv. open-source software. To znamená, že pokud se na to cítíte, smíte program OmegaT upravovat tak, aby vyhovoval Vašim vlastním požadavkům. Pro stoupence open-source softwaru je tato svoboda dokonce důležitější, než osvobození od povinnosti muset platit nějakou částku.

Stejně tak i samotný projekt OmegaT spravují dobrovolníci, kteří nedostávají žádný plat za svou práci, kterou odvádí, a za čas, který tráví nad projektem. Pokud je Vám program OmegaT užitečný, můžete kontaktovat vývojářský tým a podpořit ho darem. Avšak projekt se pro své přežití a pokrok daleko více spoléhá na uživatele OmegaT poskytující podporu i jinými formami než finančními příspěvky.

Projektu OmegaT by prospěla větší podpora od dobrovolníků téměř ve všech oblastech. I když spousta uživatelů je si toho vědoma, jejich reakce je často „Ale já neumím programovat!“. Programování je jistě nejdůležitější funkce, a bez programování nemůže existovat program. Ale programování není jediná práce, kterou je třeba udělat. Následuje seznam oblastí, ve kterých by byli další dobrovolníci víc než vítaní!

Tvorba dokumentace

Dokumentace je velmi důležitá. Mnozí z Vás, kteří toto čtete asi budou překladatelé, kteří už přeložili množství uživatelské dokumentace. Uvažovali jste o tom, že byste sami napsali nějakou uživatelskou dokumentaci? Nenechte se dvakrát nutit, jistě byste to zvládli!

Lokalizace

Díky práci překladatelů v minulosti, bylo uživatelské rozhraní OmegaT anebo texty Nápovědy přeložené do několika jazyků. To znamená, že jich zůstalo už jen několik tisíc. Lokalizace OmegaT do ostatních jazyků je též stále probíhajícím úkolem, i proto, že se stále přidávají nové vlastnosti a funkce. Více podrobností co obnáší lokalizace/překlad OmegaT najdete v návodu Návod: Lokalizace OmegaT.

Testování

Jednou z nejužitečnějších věcí, které mohou uživatelé OmegaT udělat je ... používat OmegaT. A když naleznou věci, které nefungují, nebo nedostatky v dokumentaci, říci nám o nich.

Programování (Java)

Aplikace OmegaT je napsána v Javě. Pokud jste programátorem a znáte Javu, ozvěte se nám prosím. Pokud nejste ...

Programování (ne v Javě)

... v žádném případě není nutno všechno programování dělat v Javě. Pokud umíte programovat v jiném jazyce, můžete napsat kód na podporu základní aplikace. Takový pomocný kód už byl napsaný například v jazycích Star Basic a Tcl/Tk. Slyším Vás říkat: Ale já vůbec neumím programovat. A uvažovali jste někdy o tom, že se to naučíte? Pokud máte dostatečné všeobecné vědomosti o počítačích a vyberete si jednoduchý skriptovací jazyk jako Tcl/Tk, mohli byste se naučit dost na to, abyste byli schopni psát jednoduché, ale užitečné skripty už za pár týdnů. Současným trendem je stálý profesní vývoj.

Publicita

Napsali jste už někdy článek pro časopis Vaší profesní organizace? Pokud ne, tak proč nenapsat článek o používání OmegaT?