Λογισμικό τρίτων

Λογισμικό τρίτων για χρήση με το OmegaT

Ορθογραφικά λεξικά Online αποθετήρια ορθογραφικών λεξικών για χρήση στο OmegaT.
OpenOffice.org
Libre Office
Δωρεάν (συμβατές) εναλλακτικές αντί του Microsoft Office.
Okapi Framework Πλήρης οικογένεια βοηθημάτων για προετοιμασία αρχείων που θα μεταφραστούν με εργαλεία CAT. Επιτρέπει την μετάφραση μορφών αρχείου που δεν υποστηρίζονται εγγενώς από το OmegaT. Διατίθεται λεπτομερές πρόγραμμα εκμάθησης.
bitext2tmx Εργαλείο με γραφικό περιβάλλον χρήστη για την δημιουργία μεταφραστικής μνήμης με στοίχιση πρωτοτύπου–μεταφράσματος.
LF Aligner Έξυπνο εργαλείο γραμμής εντολών για την δημιουργία μεταφραστικής μνήμης με στοίχιση πρωτοτύπου–μεταφράσματος.
Δέσμες ενεργειών και διαδικασίες τού Samuel Murray Περιγραφές των δημιουργιών τού Samuel Murray και σύνδεσμοι προς αυτές. Οι περισσότερες από αυτές τις δέσμες ενεργειών απαιτούν Windows, μα ίσως ορισμένες να λειτουργούν και σε άλλες πλατφόρμες.
Διατίθενται δέσμες/διαδικασίες με τις οποίες μπορείτε:
- Να παραλείψετε όσα τεμάχια περιέχουν ορισμένο σύνολο χαρακτήρων
- Να ενσωματώσετε το κείμενο αφετηρίας των αρχείων ενός έργου σε ένα μόνο αρχείο κειμένου
- Να δημιουργήσετε ένα αρχείο TMX με τα τεμάχια στα οποία κείμενο αφετηρίας και κείμενο αφίξεως ταυτίζονται
- Να προσθέτετε όρους σε ένα γλωσσάρι καθώς μεταφράζετε στο OmegaT
- Να αριθμήσετε τα τεμάχια, ώστε να είναι "μοναδικά"
- Να αφαιρέσετε το κείμενο και να μείνουν μόνο οι ετικέτες ή το αντίστροφο
- Να κάνετε ορθογραφικό έλεγχο (διάφορες διαδικασίες)