Συμμετοχή στο έργο OmegaT

Το OmegaT δεν είναι απλώς ένα προϊόν· είναι ένα συναρπαστικό έργο, του οποίου μπορείτε να γίνετε μέρος.

Το OmegaT είναι ελεύθερο-δωρεάν λογισμικό. Αυτό σημαίνει ότι απλοί χρήστες, όπως εσείς, μπορείτε ελεύθερα και δωρεάν να το κατεβάστε και να το χρησιμοποιείτε χωρίς σχεδόν κανέναν περιορισμό. Μπορείτε, επίσης ελεύθερα, να το αντιγράψετε και να το μεταβιβάσετε σε άλλα άτομα.

Το OmegaT είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι, αν θελήσετε, μπορείτε να τροποποιήσετε το OmegaT, για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για τους θιασώτες τού λογισμικού ανοιχτού κώδικα αυτή η ελευθερία υπερτερεί της ελεύθερης και δωρεάν χρήσης.

Αντιστοίχως, το έργο OmegaT συντηρούν εθελοντές, οι οποίοι δεν αμείβονται για την συνεισφορά τους και τον χρόνο που αφιερώνουν στο έργο. Αν έχετε επωφεληθεί από την χρήση τού OmegaT, θα το εκτιμούσαμε πολύ αν επικοινωνούσατε με την ομάδα ανάπτυξης και καταβάλλατε μια δωρεά. Ωστόσο, η επιβίωση και η πρόοδος του έργου στηρίζεται περισσότερο σε άλλων ειδών υποστήριξη εκ μέρους των χρηστών του παρά στην οικονομική συνεισφορά τους.

Το έργο OmegaT μπορεί να ωφεληθεί από ευρύτερη συμμετοχή εθελοντών σε όλους σχεδόν τους τομείς. Αν και πολλοί χρήστες αντιλαμβάνονται αυτήν την ανάγκη, συχνά η αντίδρασή τους είναι "Μα δεν ξέρω προγραμματισμό!". Σίγουρα, ο προγραμματισμός είναι το σπουδαιότερο, αφού χωρίς αυτόν δεν θα υπήρχε το πρόγραμμα. Δεν είναι, όμως, η μόνη δουλειά που πρέπει να γίνει. Παρακάτω απαριθμούνται οι περιοχές στις οποίες πολύ θα θέλαμε την συμμετοχή περισσότερων εθελοντών!

Σύνταξη υλικού τεκμηρίωσης

Το υλικό τεκμηρίωσης είναι πολύ σημαντικό. Πολλοί από όσους διαβάζετε αυτές τις γραμμές είστε μεταφραστές με μεγάλη πείρα στην μετάφραση εγχειριδίων χρήσης. Έχετε ποτέ σκεφτεί να γράψετε οι ίδιοι ένα τέτοιο εγχειρίδιο; Η εμπειρία θα αποβεί εξόχως διδακτική!

Εντοπίευση

Χάρη στην έως σήμερα δουλειά μεταφραστών, το περιβάλλον χρήστη ή/και τα κείμενα της Βοήθειας έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Αυτό σημαίνει ότι απομένουν μόνο μερικές χιλιάδες γλώσσες ακόμη! Η εντοπίευση του OmegaT σε άλλες γλώσσες είναι έργο διαρκές, αφού προστίθενται συνεχώς νέα γνωρίσματα και λειτουργίες. Ανατρέξτε στον Οδηγό Εντοπίευσης τού OmegaT για λεπτομέρειες σχετικά με την εντοπίευση/μετάφραση του OmegaT.

Δοκιμή

Ένα από τα πλέον χρήσιμα πράγματα που μπορούν να κάνουν οι χρήστες τού OmegaT είναι… να χρησιμοποιούν το OmegaT. Και, όποτε βρίσκουν κάτι που δεν δουλεύει ή διαπιστώνουν κενά στο υλικό τεκμηρίωσης, να μας ενημερώσουν.

Προγραμματισμός (Java)

Το OmegaT είναι γραμμένο σε Java. Αν είστε προγραμματιστής με γνώσεις Java, θα θέλαμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αν όχι, διαβάστε παρακάτω.

Προγραμματισμός (όχι Java)

Δεν χρειάζεται όλες οι εργασίες προγραμματισμού να γίνονται σε Java. Αν μπορείτε να προγραμματίσετε σε άλλη γλώσσα, μπορείτε να γράψετε κώδικα υποστήριξης της κυρίως εφαρμογής. Βοηθητικός κωδικός αυτού του είδους έχει ήδη γραφεί σε Star Basic και Tcl/Tk, για παράδειγμα. "Κι αν δεν μπορώ να προγραμματίσω σε καμία γλώσσα;" ίσως ρωτάτε. Ε, μήπως θα θέλατε να μάθετε; Αν διαθέτετε επαρκή εξοικείωση με τους υπολογιστές γενικά και διαλέξετε μία απλή γλώσσα δέσμης ενεργειών, όπως η Tcl/Tk, μπορείτε να μάθετε μόνοι σας όσα χρειάζεται για να γράψετε απλές μα χρήσιμες δέσμες ενεργειών εντός λίγων μόνο εβδομάδων. Εξάλλου, η "διαβίου επαγγελματική ανάπτυξη" ακούγεται συχνά στις μέρες μας!

Δημοσιότητα

Έχετε ποτέ γράψει άρθρο για το περιοδικό τής επαγγελματικής σας ένωσης; Αν όχι, γιατί να μην γράψετε ένα άρθρο για την χρήση τού OmegaT;