Softver drugog porijekla

Softver drugog porijekla koji se može koristiti uz OmegaT

OpenOffice.org Slobodna verzija programa StarOffice. Putem njega OmegaT može obrađivati datoteke izvornog porijekla u formatima MS Word, Excel i Powerpoint.
Rainbow Radi se o višestranoj aplikaciji za pripremu datoteka za prevođenje pomoću CAT alatki. Pruža mogućnost da se prevodi izvjestan broj formata datoteka koji se ne mogu direktno obrađivati u OmegaT. Postoji detaljno uputstvo za njeno korištenje.
bitext2tmx Alatka kreatora izvan grupe OmegaT, namijenjena izradi memorijskih datoteka prevoda iz izvornog teksta i njegovog prevoda.
Skripti i procedure Samuel-a Murray-a Njihov opis, te poveznice na skriptove/procedure Samuel Murray-a. Za veći dio ovih skriptova potreban je MS Windows, iako neke procedure mogu takođe funkcionirati i na drugim platformama.
Skriptovi/procedure imaju sljedeće svrhe:
  • Preskakanje segmenata koji sadrže određene setove znakova
  • Ekstrahovanje izvornog teksta iz projektnih datoteka u jednu veću tekst datoteku
  • Izradu TMX datoteka sa svim redovima, gdje su izvorna i završna datoteka identične
  • Dodavanje termina u glosar tokom prevođenja u OmegaT
  • Dodavanje broja svakom od segmenata, tako da svi postanu "jedinstveni"
  • Uklanjanje sveukupnog teksta, osim tagova, ili pak, uklanjanje svih tagova, ali ne i teksta
  • Provjera pravopisa (s raznim procedurama)