Dokumentacija

Priručnici za korisnike

OmegaT je opremljena obimnim priručnikom za korisnike. Radi pozivanja Priručnika za korisnike kroz OmegaT, dovoljno je da odaberete Pomoć > , Priručnik za korisnike, ili pak, pritisnite F1.

Pojaviće se Vodič za brzi početak, koji će vas uputiti u glavne procedure i funkcije u OmegaT. Ovaj vodič se, prije otvaranja, ili stvaranja projekta, uvijek prikazuje u korisničkom oknu.

Takođe možete pozvati Priručnik za korisnike, a da pritom ne startujete OmegaT. On se nalazi u direktorijumu "docs", unutar programskog direktorijuma OmegaT.

HOWTOs

Dokumentacija "How to" na ovome sajtu sadrži obaviještenja o određenim postupcima i odlikama OmegaT, koje su namijenjene iskusnim korisnicima. Ti detalji nisu obuhvaćeni priručnikom.

Stvaranje filtra za novu vrstu datoteke Objašnjeno je sačinjavanje filtra za neki novi format datoteke koja će se prevoditi pomoću OmegaT.
Lokalizacija OmegaT Administrativna i tehnička procedura za lokalizaciju OmegaT.

Dokumentacija sa strane

Informacije o procedurama i odlikama OmegaT, namijenjena iskusnim korisnicima. Ova se obaviještenja mogu naći na drugim internet sajtovima.

Prevođenje NetBeans IDE Procedura za lokalizaciju NetBeans IDE pomoću OmegaT.
Kako prevoditi Magento Procedura rada u OmegaT prilikom lokalizacije Magento.
Prevođenje pomoću Rainbow i OmegaT Uputstvo koje vodi korisnika kroz svaku fazu: od upotrebe alatki u Rainbow, za ekstrakciju teksta i njegovo spajanje (merging), pa sve do pre- i post-procesnih datoteka koje se imaju prevoditi u OmegaT. Ove alatke pružaju mogućnost da se OmegaT koristi za prevođenje formata za koje postoje adekvatni XLIFF filtri za konverziju.