OmegaT HowTo:
OmegaT compileren vanuit de broncode

Deze HOWTO beschrijft hoe OmegaT vanuit de broncode kan worden gecompileerd.

OmegaT wordt verschaft terwijl het al is gecompileerd voor een aantal platformen, inclusief een versie voor meerdere platformen. Gebruikers hoeven dan ook OmegaT niet zelf te compileren. Compileren van OmegaT is relevant voor ontwikkelaars die hun eigen aanpassingen in de code willen maken.

1. Download en installeer de Java Development Kit (JDK) en Apache Ant

Verschillende programma's kunnen worden gebruikt om de broncode opnieuw te compileren nadat u die hebt aangepast, maar een van de meest handige is Apache Ant. De Java Development Kit (JDK) is ook vereist.

Afhankelijk van hoe u de Java Development Kit installeert, zou u misschien uw attribuut "JAVA_HOME" moeten wijzigen om het laten functioneren met Ant.

2. Compileer de code

De hieronder aangegeven mapnamen dienen slechts ter illustratie; versienummers zullen wijzigen.

Open een venster voor de opdrachtregel (console, DOS-venster). Wijzig de map naar de hoofdmap in de OmegaT borncode (de map waarin het bestand build.xml staat), bijv.

cd C:\Mijn documenten\MynOmegat\OmegaT_2.2.3_Beta_Source

Voer, vanuit deze map, Apache Ant uit door de Ant executable in te voeren. Het zou nodig kunnen zijn het volledige pad in te voeren, bijv.:

C:\Program Files\apache-ant-1.7.0-bin\apache-ant-1.7.0\bin\ant

Als de code succesvol compileert, zult u het bericht "BUILD SUCCESSFUL" zien. Indien niet zullen foutberichten worden weergegeven die (hopelijk) een idee geven over waar het probleem zich bevindt.

3. OmegaT starten

Als uw code succesvol is gecompileerd, is de gecompileerde OmegaT geplaatst in:

OmegaT_2.2.3_Beta_Source\dist

Wijzig, nog steeds in uw venster van de opdrachtregel, naar die map, bijv. met:

cd C:\Mijn Documenten\MijnOmegat\OmegaT_2.2.3_Beta_Source\dist

en start OmegaT met:

java -jar OmegaT.jar

4a. 1ste voorbeeld van aanpassing: wijzigen van de kleur van het accentueren van segmenten

In de map

src/org/omegat/gui/editor

open het bestand SegmentBuilder.java in een tekstbewerker.

Zoek de regels:

return Styles.createAttributeSet(fg, Styles.COLOR_GREEN, true, null);

en

b = Styles.COLOR_GREEN;

en vervang

COLOR_GREEN

door

COLOR_BLUE.

In de map

src/org/omegat/util/gui

open het bestand Styles.java in een tekstbewerker.

Zoek de regel

public static final Color COLOR_GREEN = new Color(192, 255, 192);

Vervang

COLOR_GREEN

door

COLOR_BLUE.

en

192, 255, 192

door

225, 225, 255.

4b. 2de voorbeeld aanpassing: verhogen van het aantal weergegeven fuzzy overeenkomsten van vijf naar tien

In de map

/src/org/omegat/util

open het bestand OConsts.java in een tekstbewerker.

Zoek de regels:

/** Number of fuzzy matches to display */
public static final int MAX_NEAR_STRINGS = 5;

en vervang

= 5

door

= 10

Voor beide voorbeelden: compileer en test zoals boven beschreven.

Copyright Marc Prior 2011-2012