OmegaT HowTo: Vertalen van OmegaT naar uw taal

Vertalen: algemene opmerkingen

"We" verwijst hieronder naar het OmegaT-projectteam. The OmegaT project team is not a company or formal legal body, just a group of volunteers involved in the OmegaT project.

OmegaT is een gratis, open bron vertaalprogramma met vertaalgeheugen. De gebruikersinterface en documentatie werden origineel geschreven in het Engels. Omdat het programma is bedoeld voor vertalers over de gehele wereld en niet alleen in Engels sprekende landen, is het toepasselijk dat de documentatie (en, indien mogelijk, het programma zelf) beschikbaar is in andere talen. However, since we are not a commercial project, we have no budget for the commissioning of translations. In plaats daarvan hopen zij die zijn betrokken bij het OmegaT-project dat vertalingen eerst en vooral ter beschikking worden gesteld door vertalers die OmegaT hebben geprobeerd en overtuigd zijn van de waarde er van voor de vertalers-gemeenschap als geheel.

Het vertaalwerk

Op het moment van schrijven bestaat het materiaal om te vertalen uit:

* De gebruikersinterface (menu's etc.)
* De gebruikershandleiding (zeer uitgebreid)
* The Instant Start guide (a short introduction to using OmegaT)
* Het bestand LeesMij (een document dat algemene informatie over OmegaT bevat)
* The Beginner's Tutorial
* De OmegaT webpagina's (vermoedelijk waar u dit leest)

Vertalers zijn er vrij in om zo veel of zo weinig werk te doen als zij willen. In particular, the main user manual is likely to take around two weeks to translate, and several translators may wish to share the work.

Procedure

1. Contact the relevant co-ordinator for the translation work:
For the user interface, user manual, Instant Start guide and/or the readme file, please contact the OmegaT Localization Co-ordinator.
If you wish to translate the OmegaT website and/or the Beginner's Tutorial, please contact the OmegaT Website Manager.

2. Wordt lid van de OmegaT gebruikersgroep (ook bekend als "OmT"). Gedurende het aanmelden zult u een kort bericht naar de moderators van de groep moeten sturen: dit om hen in staat te stellen onderscheid te maken tussen echte gebruikers en spammers.

Na het lid worden, bezoek dan het OmegaT lokalisatieplan. Dit plan geeft aan welk vertaal-/lokalisatiewerk al voor OmegaT is uitgevoerd, en welk werk momenteel wordt uitgevoerd. Indien een passend gedeelte van het werk voor uw taal nog niet is begonnen, kunt u een item maken in het plan om aan te geven dat u de verantwoordelijkheid voor dat gedeelte neemt. Het doel van het plan is om te voorkomen dat twee of meer vertalers werken aan dezelfde vertaling, zonder dat zij dit van elkaar weten (dubbele inspanning). Het is daarom zeer belangrijk om een item in het lokalisatieplan te maken als u begint met het werken aan een vertaling om te voorkomen dat twee of meer vertalers werken aan dezelfde vertaling.

3. Hoewel niet essentieel, adviseren wij om lid te worden van de OmegaT vertalers mailinglijst (ook bekend als "OmT-l10n").

4. Download the files for translation.

For the OmegaT program and documentation, these are either the "Full" package or the "Minimal" package.

Het volledige pakket bevat de gebruikershandleiding, de gids Snelle start, het bronbestand voor de gebruikersinterface en het bestand LeesMij. Het minimale pakket bevat dezelfde bestanden als het volledige pakket, met uitzondering van de belangrijke gebruikershandleiding. U hoeft niet een compleet pakket te vertalen; u kunt, bijvoorbeeld, alleen de gebruikersinterface (Bundle.properties) vertalen, of alleen de gids Snelle start.

If you wish to translate the OmegaT web pages, download the website localization package. (Opmerking: dit zijn de Engelstalige bestanden. If you prefer to translate from a different language into which OmegaT has already been localized, please contact the OmegaT webmaster.)

Localizations of the OmegaT user interface and documentation are generally updated in step with new releases of OmegaT.

The OmegaT website is a continual work in progress. You can view a list of the OmegaT website pages showing when each page was last updated here.

De website van OmegaT bevat bestanden in HTML- en, vanaf 2011, PHP-indeling. Vertalen van de laatste kan alleen in OmegaT als u de extensie .php registreert in het filter voor HTML en XHTML, en wel als volgt:

Opties > Bestandsfilters > Selecteer "HTML en XHTML" > Bewerken > Toevoegen > voer dan "*.php" in in de kolom "Patroon voor bronbestandsnaam".

Finally, there is the Beginner's Tutorial, available here.

5. Er kunnen vele oudere versies van de documentatie en/of vertaalgeheugens (TMX-bestanden) voor uw taal beschikbaar zijn die misschien handig zijn voor uw vertaling. Bestanden met vertaalgeheugens (TMX) van oudere vertalingen van OmegaT, de documentatie en de website kunnen worden gevonden in het gedeelte "Files" van de online gebruikersgroep. Het is het ook waard om te vragen op de lijst met vertalers (OmT-l10n) of iemand misschien referentiemateriaal heeft dat bruikbaar is voor uw vertaling.

6. Vertaal de bestanden die u heeft gekozen. Het is onnodig te zeggen dat wij er de voorkeur aan geven dat u OmegaT gebruikt voor het lokalisatiewerk van OmegaT. U kunt echter elke andere software gebruiken als u dat wilt.

After downloading the zip archive of the full or minimal package or the website localization package, unpack the archive. For the full and minimal packages (user interface and documentation), you do not need to create an OmegaT project as you normally would in OmegaT: when unpacked, the files for localization of the OmegaT program are a ready-to-use OmegaT project. (This is not the case for the website localization files.)

U bent geheel vrij in het vertalen. U kunt informatie naar uw eigen discretie aanpassen, corrigeren, toevoegen of verwijderen. If you have any questions, the OmT-l10n list is the best place to post them.

Als het document, dat u vertaalt, het bevat, vertaal dan niet de GPL (GNU Public License) of de GFDL (GNU Free Documentation License). Ten eerste is alleen de originele Engelse tekst juridisch geldig. Een vertaling kan als informatie worden verschaft, maar het is niet juridisch geldig. Secondly, unless yours is a very uncommon language, both documents have in all probability already been translated. Zoek op het web en u zult waarschijnlijk de vertalingen vinden.

Please keep translations of files in their original format, and do not change the file names. De opmaak wordt automatisch behouden als u OmegaT gebruikt. We zijn dankbaar voor alle vertalingen, maar het maakt ons werk aanzienlijk eenvoudiger als de bestanden worden geretourneerd in dezelfde indeling (en niet als Word-bestanden bijvoorbeeld).

7. Test uw vertaling (optioneel).

De gebruikersinterface testen:

Start OmegaT vanaf de opdrachtregel (MS-DOSvenster) met de volgende opdrachten (als u niet zeker bent hoe u dit doet kijkt u in de gebruikershandleiding van OmegaT)

     cd [volledig pad naar OmegaT]
     java -jar OmegaT.jar resource-bundle=[naam van de bundel met het volledige pad]

waar [volledig pad naar OmegaT] het volledige pad is naar de map die het OmegaT-programma bevat, en [naam van de bundel met het volledige pad] is de naam van uw vertaling van de bronbundel (bundle_en.properties, tenzij u de naam hebt gewijzigd) inclusief het volledige pad naar zijn lokatie.

Het weergeven van de gids Direct starten testen bij opstarten:

Maak, in de map /docs/ van het programma OmegaT, een sub-map met de ISO-code van de taal van uw besturingssysteem (hernoem de bestaande map tijdelijk als die al bestaat), en kopieer de handleiding naar deze map. Start OmegaT hierna normaal. (Indien u hebt vertaald naar een taal die niet de taal van uw besturingssysteem is, kijk dan hieronder bij "Hoe OmegaT gelokaliseerde versies afhandelt".)

8. Produce a screenshot of OmegaT in your language (after translating the user interface). Dit is ook optioneel, maar als u er in bent geslaagd om OmegaT te starten met uw gelokaliseerde bundel, (zie boven), zal het de kwaliteit van uw vertaling verhogen. Start OmegaT en zoek een passend scherm voor een schermafdruk, zoals het dialoogvenster "Nieuw project maken", dat de typische paden weergeeft.

Kies het bestandstype .png

Noem de afbeelding NewImage.png

9. Deliver your file to the localization co-ordinator, who will pass it on to the development team for inclusion in the next release of OmegaT (user interface and documentation) or upload it to the website (website pages). If you used OmegaT or another CAT tool for the work, please also upload your translation memory (TMX file) to the translation memory repository in the online user group. Dit zal het bijwerken van uw vertaling in de toekomst enorm vereenvoudigen. Lever NIET uw gehele bestand van het gehele OmegaT-project in bij de lokalisatie coördinator (hij heeft geen meerdere kopieën van het gehele project nodig). Maak in plats daarvan liever twee afzonderlijke zip- of tar.gz-bestanden, één die alleen de vertaalde doeldocumenten bevat, en de ander die alleen de tmx-bestanden bevat.

10. Don't forget to update the OmegaT Localization Plan (see Step 2 of the procedure) to show that you have completed translation of a particular document/version. Hetzelfde geldt als u, om wat voor reden dan ook, stopt met de vertaling, werk alstublieft wel uw iteme in het plan bij om dit weer te laten geven. Dit maakt het mogelijk om het betrokken document weer vrij te geven voor vertaling door een andere vertaler. If you discontinue before completing the translation, please do create the tmx files for the you have done and upload them to the translation memory repository.

Copyright information

De meeste documentatie voor OmegaT is voor hergebruik gebracht onder de licentie GNU Public License (GPL) of GNU Free Documentation License (GFDL). De webpagina's hebben geen licentie voor hergebruik. U hoeft zich daar verder geen zorgen over te maken tenzij u in het bijzonder bent geïnteresseerd in zaken met betrekking tot auteursrechten. U zult worden vermeld als de auteur van uw werk en als gezamenlijk houder van het auteursrecht.

Copyright Marc Prior 2009-2014