Vereisten

Systeemvereisten

OmegaT zal werken op elk systeem waarop de JRE (Java Runtime Environment) is of kan worden geïnstalleerd. De JRE wordt nu verschaft met OmegaT en hoeft niet afzonderlijk te worden verkregen. OmegaT is succesvol geïnstalleerd op Windows (alle versies vanaf 98 en hoger), Macintosh OS X en Linux. 

Bestanden in de indeling van Microsoft Office 2007 XML kunnen direct worden vertaald in OmegaT. Bestanden in oudere indelingen van MS Word, Excel en Powerpoint kunnen worden vertaald nadat zij zijn geconverteerd naar de equivalente huidige indeling van Microsoft Office, of als alternatief naar de indeling Office Open XML, wat kan worden gedaan in OpenOffice.org of LibreOffice (ook gratis). Volg de koppeling met de knop "Derden software" links om OpenOffice.org of LibreOffice te verkrijgen.

Gebruikersvereisten

OmegaT is niet bijzonder moeilijk te installeren of te gebruiken, maar het vereist wel de bereidheid om de instructies te lezen en op te volgen. Als u een natuurlijke aversie heeft voor het lezen van instructies, en uw aanpak voor nieuwe software bestaat uit het klikken op elke knop die u ziet totdat er iets verschijnt dat op het gewenste effect lijkt, dan is OmegaT waarschijnlijk niet geschikt voor u.