Inne programy

Inne programy współpracujące z OmegaT

OpenOffice.org Darmowa wersja StarOffice. Umożliwia narzędziu OmegaT obsługę plików w formatach MS Word, Excel i Powerpoint.
bitext2tmx Zewnętrzne narzędzie do zestawiania plików w celu stworzenia pamięci tłumaczeniowych z tekstów źródłowych i przetłumaczonych.
Skrypty i procedury autorstwa Samuela Murray'a Opisy skryptów i procedur autorstwa Samuela Murray'a oraz odnośniki do nich. Większość skryptów wymaga systemu MS Windows, choć niektóre procedury mogą także działać na innych platformach.
Dzięki tym skryptom i procedurom możliwe są następujące operacje:
  • Pomijanie segmentów zawierających określony zestaw znaków
  • Kopiowanie wszystkich tekstów źródłowych z plików projektu do jednego, dużego pliku tekstowego
  • Tworzenie pliku TMX ze wszystkimi łańcuchami, w którym źródło i tłumaczenie są identyczne
  • Dodawanie terminów do glosariusza podczas tłumaczenia w programie OmegaT
  • Numerowanie wszystkich segmentów, aby były "unikalne"
  • Usuwanie całego tekstu poza znacznikami lub wszystkich znaczników poza tekstem
  • Sprawdzanie pisowni (różne procedury)