Tłumaczenie OmegaT na własny język

Ogólne uwagi dotyczące tłumaczenia

Słowo "my" na niniejszej stronie WWW odnosi się do autorów narzędzia OmegaT. Autorzy narzędzia OmegaT nie prowadzą firmy i nie posiadają osobowości prawnej - to po prostu grupa wolontariuszy biorących udział w projekcie.
OmegaT to darmowe narzędzie CAT typu "open-source". Interfejs użytkownika i dokumentację pierwotnie stworzono w języku angielskim. Program jest jednak przeznaczony dla tłumaczy z całego świata, nie tylko z krajów anglojęzycznych, więc dokumentacja (i w miarę możliwości sam program) powinna być dostępna w różnych językach. Ponieważ program jest udostępniany za darmo, a nie sprzedawany, nie posiadamy środków na opłacanie tłumaczy. Mamy więc nadzieję, że tłumacze, którzy wypróbowali narzędzie OmegaT i uważają je za wartościowe dla całej społeczności tłumaczy, zdecydują się pomóc nam w jego tłumaczeniu.

Tłumaczenie

W chwili pisania niniejszego tekstu potrzebne jest tłumaczenie następujących elementów:

Zachęcamy tłumaczy do podjęcia wyzwania i przetłumaczenia mniejszej lub większej porcji materiału. Największym wyzwaniem jest główny podręcznik użytkownika, którego tłumaczenie może zająć nawet dwa tygodnie. Materiał można jednak podzielić na kilku tłumaczy.

Procedura

1. Skontaktuj się z koordynatorem lokalizacji (lin4trans@users.sourceforge.net), który przekaże Ci wszelkie informacje związane z wybraną wersją językową.

2. Dołącz do grupy dyskusyjnej projektu OmegaT (w skrócie "OmT"): http://tech.groups.yahoo.com/group/omegat/. W trakcie rejestracji moderatorom grupy trzeba przesłać krótką wiadomość, dzięki której mogą oni odróżnić prawdziwych użytkowników od spamerów.

Po dołączeniu do grupy, wejdź na stronę http://tech.groups.yahoo.com/group/omegat/database > OmegaT Localization Plan (Plan lokalizacji projektu OmegaT). Plan ten informuje o zakończonych i trwających pracach nad tłumaczeniem/lokalizacją projektu OmegaT. Jeśli prace nad którymś elementem w Twoim języku nie zostały jeszcze rozpoczęte, możesz dodać wpis do planu, informując tym samym o podjęciu się tych prac Plan ten istnieje po to, aby uniknąć sytuacji, w której nad tym samym materiałem nieświadomie pracuje więcej niż jeden tłumacz (niepotrzebne powtarzanie tej samej pracy).

3. Choć nie jest to konieczne, zalecamy także dołączenie do listy dyskusyjnej lokalizatorów projektu OmegaT (w skrócie "OmT-l10n"): https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/omegat-l10n.

4. Pobierz pliki do tłumaczenia. Pliki lokalizacyjne programu OmegaT można pobrać ze strony http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=68187. Kliknij przycisk "Download" ("Pobierz") znajdujący się obok odnośnika "Other - L10N projects" ("Inne - projekty lokalizacyjne"). Do wyboru są dwie paczki: "Full" ("Pełna") i "Minimal" ("Minimalna").

Paczka pełna zawiera podręcznik użytkownika, przewodnik "Szybki start", zestaw zasobów interfejsu użytkownika oraz plik "Readme". Paczka minimalna zawiera te same pliki co paczka pełna, z wyjątkiem głównego podręcznika użytkownika. Nie musisz tłumaczyć całej paczki - możesz na przykład przetłumaczyć wyłącznie interfejs użytkownika (Bundle.properties) lub przewodnik "Szybki start".

Jeśli chcesz przetłumaczyć stronę WWW projektu OmegaT, pobierz paczkę z plikami znajdującą się tutaj. (Uwaga: pliki te są w języku angielskim. Jeśli wolisz tłumaczyć z innego języka, na który pliki projektu OmegaT zostały już przetłumaczone, skontaktuj się z koordynatorem lokalizacji.)

5. Dla Twojego języka mogą być dostępne starsze wersje dokumentacji i/lub pamięci tłumaczeniowych (plików TMX) - mogą się one przydać podczas tłumaczenia. Repozytorium tych plików można pobrać tutaj, ale warto również zapytać na liście dyskusyjnej dla lokalizatorów (OmT-l10n) o materiały referencyjne pomocne podczas tłumaczenia.

6. Przetłumacz wybrane pliki. Oczywiście chcielibyśmy, aby tłumaczenie projektu OmegaT było wykonywane w programie OmegaT. Możesz jednak używać dowolnego oprogramowania, zgodnie ze swoimi preferencjami.

Rozpakuj pobrane archiwa ZIP paczki pełnej lub minimalnej. Po rozpakowaniu pliki lokalizacyjne mają format projektu programu OmegaT. Nie musisz więc tworzyć nowego projektu programu OmegaT (zwykle właśnie od tego zaczynasz pracę w programie).

Wybór sposobu tłumaczenia pozostawiamy Tobie. To Ty decydujesz, które informacje zmienić, poprawić, dodać czy usunąć. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zalecamy zadawać je w pierwszej kolejności na liście OmT-l10n.

Jeśli tłumaczony dokument zawiera licencję GPL (GNU Public License) lub GFDL (GNU Free Documentation License) - nie tłumacz jej. Po pierwsze, tylko jej angielska wersja jest prawnie wiążąca. Wersja przetłumaczona może służyć wyłącznie jako informacja dodatkowa - nie jest ona prawnie wiążąca. Po drugie, oba dokumenty zostały już najprawdopodobniej przetłumaczone na Twój język - chyba, że jest on językiem bardzo rzadkim. Przetłumaczone wersje tych licencji możesz prawdopodobnie znaleźć w Internecie.

Prosimy zachować oryginalny format tłumaczonych plików. W przypadku korzystania z programu OmegaT format ten jest zachowywany automatycznie. Jesteśmy wdzięczni za każde odesłane tłumaczenie, jednak nasza praca jest o wiele łatwiejsza, gdy pliki są odsyłane w oryginalnym formacie (a nie jako np. pliki w formacie Word).

7. Przetestuj swoje tłumaczenie (czynność opcjonalna).

Aby przetestować interfejs użytkownika, wykonaj następujące kroki:

Uruchom program OmegaT z linii poleceń (okno MS-DOS) za pomocą następujących poleceń (jeśli nie wiesz, jak to zrobić, sprawdź w podręczniku użytkownika programu OmegaT):

cd [pełna ścieżka do programu OmegaT]
java -jar OmegaT.jar resource-bundle=[nazwa zestawu z pełną ścieżką]

gdzie [pełna ścieżka do programu OmegaT] oznacza pełną ścieżkę do katalogu zawierającego program OmegaT, a [nazwa zestawu z pełną ścieżką] oznacza nazwę przetłumaczonego zestawu zasobów (bundle_en.properties, o ile nazwa pliku nie uległa zmianie) wraz z pełną ścieżką do miejsca jego położenia.

Aby przetestować przewodnik "Szybki start", wyświetlając go po uruchomieniu programu:

Utwórz podkatalog zawierający kod ISO języka Twojego systemu operacyjnego i skopiuj do niego przewodnik. Uruchom program OmegaT. (Jeśli pliki zostały przetłumaczone na język inny niż język Twojego systemu operacyjnego - patrz "Obsługa zlokalizowanych wersji w programie OmegaT" poniżej.)

8. Przygotuj zrzut ekranu programu OmegaT w swoim języku. Również ta czynność jest opcjonalna (i możliwa do wykonania wyłącznie wtedy, gdy program OmegaT został uruchomiony ze zlokalizowanym zestawem - patrz powyżej), jednak jeśli potrafisz ją wykonać, może ona pozytywnie wpłynąć na jakość tłumaczenia. Aby przygotować zrzut ekranu programu OmegaT, wykonaj następujące kroki:

W systemie Windows XP:
Uruchom program OmegaT i przygotuj odpowiedni ekran do zrzutu, np. okno dialogowe "Utwórz nowy projekt, przedstawiające typowe ścieżki
Naciśnij kombinację klawiszy Alt+PrintScreen
Otwórz program Paint (menu Start - Wszystkie programy - Akcesoria - Paint)
Wklej obraz ze schowka (menu Edycja - Wklej lub kombinacja klawiszy Ctrl+V)
Wybierz polecenie Plik - Zapisz jako...
Wybierz typ pliku: PNG
Nazwij obraz NewImage.png (NowyObraz.png)

Użytkownicy systemu Linux mogą użyć w tym celu programu ksnapshot.

9. Wyślij plik do koordynatora lokalizacji, który przekaże go zespołowi projektowemu w celu umieszczenia pliku w następnej wersji programu OmegaT. Jeśli tłumaczenie zostało wykonane w programie OmegaT lub innym narzędziu CAT, będziemy wdzięczni za dołączenie pamięci tłumaczeniowej (w pliku TMX) do przesyłanego tłumaczenia. To znacznie ułatwi aktualizowanie Twojego tłumaczenia w przyszłości.

10. Pamiętaj o wprowadzeniu odpowiednich zmian w Planie lokalizacji projektu OmegaT (patrz punkt 2. procedury) tak, aby było wiadomo, że tłumaczenie danego dokumentu/wersji zostało ukończone. Jeśli zrezygnujesz z dalszego tłumaczenia z jakiegokolwiek powodu - również poinformuj o tym fakcie innych, umieszczając odpowiednią informację w planie. Umożliwi to przekazanie odpowiednich dokumentów innemu tłumaczowi.

Obsługa zlokalizowanych wersji w programie OmegaT

Program OmegaT potrafi rozpoznać język Twojego systemu operacyjnego. Jeśli interfejs programu i podręcznik użytkownika są dostępne w Twoim języku, zostaną załadowane podczas uruchomienia. Jeśli interfejs i podręcznik użytkownika nie są dostępne w języku Twojego systemu operacyjnego, zostanie załadowana domyślna wersja angielska.
Jeśli chcesz użyć wersji językowej programu OmegaT innej niż język Twojego systemu operacyjnego, możesz wymusić ładowanie tej wersji podczas uruchamiania programu OmegaT zmieniając polecenie uruchamiające. Polecenie uruchamiające znajduje się w pliku "omegat" i/lub "omegat.bat" w katalogu programu. Zwykle wygląda ono następująco:

java -jar OmegaT.jar

Zmień to polecenie, dodając odpowiedni kod języka użytkownika. W przypadku języka francuskiego polecenie będzie miało następującą postać:

java -Duser.language=fr -jar OmegaT.jar

Prawa autorskie

Większość dokumentacji programu OmegaT jest dystrybuowana w oparciu o licencję GPL (GNU Public License) lub GFDL (GNU Free Documentation License). Do dystrybucji nie jest natomiast przeznaczona strona WWW projektu. Informacje te właściwie Cię nie dotyczą - chyba, że interesujesz się kwestiami praw autorskich.
Oddając tłumaczenie jakiejkolwiek części dokumentacji projektu OmegaT, wyrażasz zgodę na dystrybucję tego materiału w ramach projektu OmegaT (przez jego właścicieli). W odpowiednim miejscu zostanie umieszczona informacja o tym, że tłumaczenie jest Twoim dziełem i jesteś jedną z osób posiadających do niego prawa autorskie.