Kim jesteśmy?

Informacje o niniejszej stronie WWW

W imieniu projektu OmegaT niniejszą stronę WWW prowadzi:

Marc Prior
Baumeistersweg 12
45896 Gelsenkirchen
Germany

Treść strony: Marc Prior
Grafika: Camille Moulin
Polska wersja językowa: Mariusz Stępień (Global Poland)

Projekt OmegaT

Projekt OmegaT jest realizowany przez nieformalną, międzynarodową grupę wolontariuszy. Celem jej działań jest rozwój, wsparcie i dystrybucja programu OmegaT - narzędzia CAT typu "open-source".

Najważniejszymi uczestnikami projektu są:

Keith Godfrey Pierwotny autor aplikacji OmegaT
Didier Briel Kierownik ds. wersji
Marc Prior Koordynator projektu, kierownik ds. strony WWW, właściciel grupy dyskusyjnej
Vito Smolej Kierownik ds. dokumentacji
Anthony Baldwin Kierownik ds. lokalizacji

Od początku swego istnienia projekt był wspierany przez dziesiątki współtwórców, których nie możemy tu wszystkich wymienić, ale którym jesteśmy niezmiernie wdzięczni.