Projekt OmegaT a vy

OmegaT nie je iba produkt; je to vzrušujúci projekt, a vy môžete byť jeho súčasťou.

OmegaT je slobodný softvér. To znamená, že používatelia ako vy ho môžu slobodne sťahovať a používať s veľmi minimálnymi obmedzeniami. Môžete ho tiež slobodne kopírovať a odovzdávať ďalším ľuďom.

OmegaT je open-source softvér. To znamená, že ak sa tak cítite, smiete program OmegaT modifikovať tak, aby vyhovoval vašim vlastným požiadavkám. Pre podporovateľov open-source softvéru, je táto sloboda dokonca dôležitejšia než oslobodenie od povinnosti musieť platiť nejaký poplatok.

Tak isto, projekt OmegaT je vedený dobrovoľníkmi, ktorí nedostávajú žiaden plat za svoju prácu, ktorú robia a za čas, ktorý trávia nad projektom. Ak je vám program OmegaT na úžitok, môžete kontaktovať vývojársky tím a podporiť ho darom. Avšak, projekt sa pre svoje prežitie a pokrok oveľa viac spolieha na používateľov OmegaT poskytujúcich podporu inými formami než finančnými príspevkami.

Projektu OmegaT by prospela väčšia podpora od dobrovoľníkov takmer vo všetkých oblastiach. Hoci veľa používateľov si toho je vedomých, ich reakcia je často "Ale ja neviem programovať!". Programovanie je iste najdôležitejšia funkcia, a bez programovania nemôže existovať program. Ale programovanie nie je jediná práca, ktorú treba urobiť. Nasleduje zoznam oblastí, v korých by boli ďalší dobrovoľníci viac než vítaní!

Tvorba dokumentácie

Dokumentácia je veľmi dôležitá. Mnohí z vás, ktorí toto čítate budete prekladateľmi, ktorí preložili množstvo používateľskej dokumentácie. Uvažovali ste o tom, že by ste sami napísali nejakú používateľskú dokumentáciu? Toto skutočne dokáže otvoriť oči!

Lokalizácia

Vďaka práci prekladateľov v minulosti, bolo používateľské rozhranie OmegaT a/alebo texty Pomocníka preložené do niekoľkých jazykov. To znamená, že ich zostalo už iba niekoľko tisíc! Lokalizácia OmegaT do ostatných jazykov je tiež stále prebiehajúcou úlohou, keďže sa stále pridávajú nové vlastnosti a funkcie. Podrobnosti o tom, čo je potrebné pre lokalizáciu/preklad OmegaT, nájdete na tejto stránke.

Testovanie

Jednou z najužitočnejších vecí, ktoré môžu používatelia OmegaT robiť je... používať OmegaT. A keď nájdu veci, ktoré nefungujú, alebo nedostatky v dokumentácii, povedať nám o nich.

Programovanie (Java)

Program OmegaT je napísaný v jazyku Java. Ak ste programátor a náhodou ovládate jazyk Java, boli by sme radi keby ste sa nám ozvali. Ak nie...

Programovanie (nie Java)

... v žiadnom prípade nie je potrebné robiť všetko programovanie v jazyku Java. Ak viete programovať v inom jazyku, môžete napísať kód na podporu základnej aplikácie. Takýto pomocný kód už bol napísaný napríklad v jazykoch Star Basic a Tcl/Tk. Ale ja vôbec neviem programovať, počujem vás hovoriť. Nuž, uvažovali ste o tom, že sa naučíte? Ak máte dostatočné vedomosti o počítačoch vo všeobecnosti a vyberiete si jednoduchý skriptovací jazyk ako Tcl/Tk, mohli by ste sa naučiť dosť na to aby ste boli schopní písať jednoduché ale užitočné skripty už za pár týždňov. Stály profesionálny vývoj je v súčasnosti trendom!

Publicita

Napísali ste už niekedy článok pre časopis vašej profesijnej organizácie? Ak nie, tak prečo nenapísať článok o používaní OmegaT?