Dokumentimi

Plasimet standarde janë të ofruara me tekstet në rrjet të ndihmës dhe një tutorial i shkurtë në rrjet, në Anglisht. Disa dokumente mund të jenë në gjuhët tjera, por ato mund të mos jenë të përditësuara.

Doracaku i shfrytëzuesit është subjekt i GNU Free Documentation Licence. Ju mund ta kopjoni, ndryshoni, përktheni dhe/ose të shpërndani doracakun e shfrytëzuesit, por ju lutem lexoni së pari licencën në veproni ashtu. Nëse doni ta lokalizoni OmegaT dhe/ose të përktheni dokumentacionin e shfrytëzuesit në gjuhën tuaj, ju lutemi kontaktoni Marc Prior

Hyrje (Anglisht) dhe tutorial i shkurtë për versionin 1.3.5 HTML (Samuel Murray)
Doracaku gjermanisht për versionin 1.0.2 HTML (Sabine Cretella)
Doracaku frëngjisht për versionin 1.0.2 HTML (Yannick Marchegay)
Doracaku anglisht për versionin 1.0.2 HTML (Marc Prior)
Doracaku italisht për versionin 1.0.2 HTML (Bruna Chirigoni)
Doracaku frëngjisht për versionin 0.9.7 PDF dhe SXW (Karin Adamczyk/Nathalie Girard-Grace)
Doracaku italisht për versionin 0.9.7 PDF dhe SXW (Branka Bucconi)
Doracaku Japonish për versionin 0.9.7 PDF dhe SXW (Mie Yamamoto)
Doracaku anglisht për versionin 0.9.7 PDF dhe SXW (Marc Prior)