Projekti OmegaT dhe Ju

OmegaT nuk është vetëm një produkt; është një projekt ngazëllues, dhe ju mund të jeni pjesë e tij.

OmegaT është softuer falas. Kjo nënkupton që shfrytëzuesit si ti jenë të lirë të shkarkoni dhe të përdorni vetëm pak në aspektin e ndalesave. Ju jeni të lirë ta kopjoni dhe të pasoni atë te njerëzit tjerë.

OmegaT është softuer me kod-të-hapur. Kjo nënkupton nëse jeni aq të prirur, ju mund të ndryshoni OmegaT-enë që tu përshtatet kërkesave tuaja. Për përkrahësit e softuerit me kod-të-hapur, kjo liri është më tepër e rëndësishme se sa përjashtimi që të keni për të paguar ndonjë gjë.

Nga tolloni i njejtë, projekti OmegaT udhëhiqet nga vullnetarët që nuk pranojnë ndonjë pagesë për punën që ata e bëjnë dhe kohën që ata dhe kohën që ata kanë kaluar në projekt. Nëse ju gjeni që OmegaT është i dobishëm, ju jeni të mirë se ardhur të kontaktoni ekipin e zhvillimit dhe të bëni një donacion. Sidoqofët, projekti qëndron mbi mbijetesën dhe të përparohet më tepër në shfrytëzuesit e OmegaT duke ofruar përkrahje një format tjera nga kontributet financiare.

Projekti OmegaT-së do të përfitonte përkrahje më të madhe nga vullnetarët në gati të gjitha fushat. Megjithatë shumë shfrytëzuesit janë në dijeni për këtë, reaksioni i tyre shpesh është "Po unë nuk mund të programoj!". Programimi padyshim është funksioni më i rëndësishëm, dhe pa programim, nuk ka program. Por programimi nuk është e vetmja punë që duhet të bëhet. Në vijim është një listë e fushave kur vullnetarët tjerë janë më tepër se të mirë se ardhur!

Autorimi i dokumentacionit

Dokumentimi është shumë i rëndësishëm. Shumica e leximit tuaj do të jetë përkthyesit që e kanë përkthyer shumicën e dokumentacionit të shfrytëzuesit. A keni konsideruar që të shkruani vet disa dokumentacione të shfrytëzuesit? Kjo është një hapës-syri real!

Lokalizimi

Faleminderim për punën e përkthyesëve në të kaluarën, ndërfaqësi i shfrytëzuesit dhe/ose tekstet e Ndihmës që janë përkthyer në disa gjuhë. Kjo nënkupton se kanë mbetur edhe ca mijëra! Lokalizimi i OmegaT-së në gjuhët tjera gjithashtu është një detyrë në vazhdim e sipër, pasi që do të shtohen veçori dhe funksione të reja kohë pas kohe. Shiko këtu për detajet se çka është përfshirë në lokalizimin/përkthimin e OmegaT-së.

Testimi

Një nga gjërat më të dobishme që shfrytëzuesit e OmegaT-së mund të bëjnë... është që të përdorin OmegaT-në. Dhe kur ata të gjejnë gjëra që nuk ecin, ose mungesa në dokumentacion, të na tregojnë për ato.

Programimi (Java)

OmegaT është shkruar në Java. Nëse jeni programer dhe ndodh që ju të njihni Java-n, ne do të donim të dëgjojmë nga ju. Nëse jo...

Programimi (jo Java)

... nuk është e kuptueshme në rastin që tërë programimi të duhet të bëhen tërësisht në Java. Nëse ju mund të programoni në ndonjë gjuhë tjetër, ju mudn të shkruani kodin që të përkrahet aplikacioni bërthamë. Kod i tillë ndimës tanimë ka qenë i shkruar në Star Basic dhe Tcl/Tk, për dallim. Por unë nuk mund të programoj fare, Kam dëgjuar të thonëI. Paj, a keni menduar të mësoni? Nëse ju tanimë jeni arsyeshëm të njohur me kompjuterët në përgjithësi dhe keni përzgjedhur drejpërsëdrejti një gjuhë skriptuese siç është Tcl/Tk, ju mund të mësoni veten mjaft ashtu që të jeni në gjendje të shkruani skripte të thjeshta por të dobishme brenda disa javëve. Zhvillimi i Vazhdueshëm Profesional është fjala moderne te tanishme!

Publiciteti

A keni shkruar shkruar ndonjë herë ndonjë artikull për zhurnalin e shoqatës suaj profesionale? Nëse jo, pse nuk e shkruani një artikul në shfrytëzimin e OmegaT-së?