Hyrje OmegaT

OmegaT është një aplikacion memorie përkthimi falas i shkruar në Java. Është mjet i synuar për përkthyesit profesional. Nuk përkthen për juve! (Softueri që quhet "makinë përkthimi", ju duhet të kërkoni diku tjetër për një të tillë.) OmegaT ka veçoritë në vijim:

  • Përputhjen e trubullt
  • Përhapja e përputhjeve
  • Përpunim i njëkohshëm i projekteve me skedar-të-shumfishtë
  • Shfrytëzim i njëkohshëm i memorieve përkthimi të shumta
  • Fjalorth të jashtëm
  • Formate së skedarëve dokument: tekst i thjeshtë, HTML, OpenOffice.org/StarOffice (më vonë ka filtra të konvertim të shkëlqyeshëm për MS Word, Excel, RTF)
  • Unicode (UTF-8) përkrahja: mund të përdoret me alfabetet jo-Latine
  • Kompatabil me aplikacione memorie të përkthimit (TMX Niveli 1)