Kërkesat

Kërkesat e sistemit

OmegaT është instaluar me sukses në Windows 98, 2000 dhe XP, Macintosh OS X dhe Linux. Kërkon Java Runtime Environment (J2RE) dhe OpenOffice.org (të dyja gjithashtu falas). Godit pullën "Shkarko" në të majtë për të marrë këtë softuer.

Kërkesat e shfrytëzuesve

Për OmegaT nuk është në veçanti e vështirë për tu instaluar ose për ta përdorur, por kërkon më tepër vullnet për të lexuar dhe për të ndekur instruksionet. Një ju keni një pakënaqësi në të lexuar të instruksioneve, dhe qasja ndaj këtij softueri të ri është të shtypni në çdo pullë që ju e shihni përderisa ju shihni diçka që ju duket si efekti i dëshiruar, atëherë ju sugjeroj që mos ta përdorni OmegaT-në. Ju mund gjithashtu të merrni dhe të instaloni softuerët (falas) tjerë.