Grupet e shfrytëzuesve

OmegaT ka dy grupe të shfrytëzuesve:

Yahoo grupi i OmegaT-së