Extern mjukvara

Mjukvara från tredjepart som kan användas med OmegaT

OpenOffice.org Fri version av StarOffice. Möjliggör för OmegaT att hantera filer i MS Word, Excel och Powerpoint-format.
Rainbow En omfattande svit av verktyg för att förbereda filer för översättning i CAT-verktyg. Möjliggör ett antal filformat att kunna översättas, som normalt inte stöds av OmegaT. En detaljerad instruktion finns tillgänglig.
bitext2tmx Externt uppställningsverktyg för att skapa översättningsminnen från äldre texter och dess översättningar.
Samuel Murrays skripter och funktioner Beskrivning och länkar till Samuel Murrays skripter/funktioner. De flesta av dessa skripter kräver MS Windows, men vissa av dem kan fungera på andra plattformar.
Skripter/funktioner finns för att kunna göra följande:
  • Hoppa över segment som innehåller vissa tecken
  • Extrahera all källtext från projektfilerna till en enda stor textfil
  • Skapa en TMX-fil innehållande alla strängar, med identisk källa och mål
  • Lägga till termer i en ordlista under översättning i OmegaT
  • Lägga till nummer i alla segment för att göra dem "unika"
  • Ta bort all text förutom taggar, eller alla taggar förutom text
  • Stavningskontroll (flera funktioner)