Dokumentation

Användarmanualer

OmegaT kommer med en omfattande användarmanual. För att få fram manualen från OmegaT, välj bara Hjälp > Användarmanual, eller tryck F1.

En snabbstartsmanual, som går igenom de huvudsakliga funktionern i OmegaT, visas automatiskt när programmet startas.

Du kan också få fram manualen utan att köra OmegaT. Den finns i mappen "docs" i programmappen för OmegaT.

HOWTOs

"How to"-dokument på den här sidan innehåller vissa procedurer och funktioner i OmegaT för avancerade användare, som inte tas upp i manualen.

Skapa nya filfilter Förklarar hur man skapar ett filter för ett nytt filformat som ska översättas i OmegaT.
Lokalisera OmegaT Administrativa och tekniska procedurer för att lokalisera OmegaT.

Extern dokumentation

Information om funktioner och procedurer för avancerad användare av OmegaT som finns på andra sidor.

Översätta NetBeans IDE Procedur för att använda OmegaT för att lokalisera NetBeans IDE.
Översätta Magento Procedur för att använda OmegaT för att lokalisera Magento.
Översätta med Rainbow och OmegaT En instruktion, steg för steg, hur man använder verktygen Text Extraction och Text Merging från Rainbow för att för- och efterarbeta filer som ska översättas med OmegaT. Dessa verktyg möjliggör att använda OmegaT för att översätta filformat för vilka XLIFF-konverteringsfilter finns tillgängliga.