Systemkrav

Systemkrav

OmegaT kan köras på vilket system somhelst, förutsatt att JRE (Java Runtime Environment) kan eller ska installeras. JRE kommer nu med OmegaT och behöver inte skaffas separat. OmegaT har framgångsrikt installerats på Windows (alla versioner från 98 och framåt), Macintosh OS X och Linux. 

Filer i Microsoft Office 2007 XML-format kan översättas direkt i OmegaT. Filer i äldre MS Word, Excel and Powerpoint-format kan översättas efter att ha konverterats i OpenOffice.org (också fritt). För att ladda ner OpenOffice.org, följ länken från avdelningen "Extern mjukvara" till vänster.

Användarkrav

OmegaT är inte särskilt svårt att installera, men kräver en vilja att läsa och följa instruktionerna. Om du har en naturlig ovilja att läsa instruktioner, och om din inställning till nya program är att trycka på varje knapp tills du ser att någonting som åtminstone liknar din önskade effekt sker, så är nog inte OmegaT för dig. Du bör också vara villig att skaffa och installera annan (fri) programvara.