Att översätta OmegaT till ditt språk

Denna sida har flyttats till OmegaT:s HOWTO-lager här